torsdag 9 januari 2014

Protokoll från SVA på den sjuka älgen vi avlivade innan älgjakten.

1(2)
UppdragID
U131014-0017
RAPPORT
Slutsvar
Svarsdatum
2014-01-08
Le Carlsson
Box 140
372 22 RONNEBY
Kundnr
22465
E-post
lecarlsson@telia.com
Handläggare
Caroline Bröjer
Kunduppgifter
Insändare Djurägare Svarsmott Fakturamott
Johannishus Godsförvaltning AB, JOHANNISHUS
£ £ S £
SVA 4516, Vilt, UPPSALA
£ £ S S
Le Carlsson, RONNEBY
S £ S £
Jägareförbundet Skåne, KRISTIANSTAD
£ £ S £
Djurslag
Älg Material Hel djurkropp
Prov taget
2013-10-14 Prov ankom 2013-10-14
Märkning Ålder Kön Vikt Längd Hull KF-grad Dödssätt Dödsfallsdatum
Hankön Under
medelgott
8 år 277 kg Måttlig-kraftig Avlivad 2013-10-11
förruttnelse
VLT 3018/13
Utlåtande
Viltobduktion
Den insända älgen var en 8-år gammal tjur som var under medelgott hull.
Älgen hade onormal hornväxt. Istället för normala horn fanns en kraftig benproliferation (c:a 15-20 cm i
diam) som var beklätt med hud och bindväv. På höger sida hade benet vuxit ner över ögat så att inte ögat
syntes och på vänster sida var ögats hornhinna inflammerad.
Båda testiklarna låg i bukhålan (kryptorchism). Mjälten var kraftigt ansvälld. Inga andra sjukliga förändringar
påvisades på inre organ.
Höger bakben hade förvuxna klövar vilket berodde på en gammal skada på kotbenet. Det har funnits en
fraktur på kotbenet och i samband med läkning har det bildats kraftiga pålagringar både runt kotbenet och
upp en bit på metatarsalbenet . Pålagringarna involverade senfästena både fram och bak på metatarsalbenet.
Undersökning av mjälten avseende Anaplasma var positiv.
Rutinmässiga undersökningar inom viltsjukdomsövervakningen
Salmonella har inte påvisats vid bakteriologisk undersökning av tarm.
Diagnos
Kryptorchism
Abnorm horntilväxt
Ögoninflammation (Keratit)
Analyser markerade med * är utförda med en ackrediterad metod.
Rapport utfärdad av ackrediterat laboratorium.
Denna rapport får endast återges i sin helhet,
om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänner
annat.
1553
ISO/IEC 17025
ENHET FÖR PATOLOGI OCH VILTSJUKDOMAR
post
. 751 89 UPPSALA
telefon.
018-67 40 00, fax. 018-30 91 62
e-post.
sva@sva.se, webb. www.sva.se
org.nr.
03-202100-1868-01, EU- VAT No. SE 202100186801
SVA är certifierat enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 14001:2004 (miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö)
2(2)
U131014-0017
Gammal fraktur höger bak
Anapalasmainfektion
Kommentar
Den onormala horntillväxten beror sannolikt på en hormonrubbning orsakat av att testiklarna låg i bukhålan.
Ögonskadorna är sekundära till horntillväxten. Skadan i foten är sannolikt en olyckshändelse.
Infektion med bakterien Anaplasma phagocytophilum ger en förstorad mjälte. Anaplasma sprids via fästingar
och förs sedan vidare från fästingbettet till blodbanan. Väl i blodet infekteras en viss typ av vita blodkroppar
(neutrofiler). Det är oklart vilken betydelse en infektion med anaplasma har för det drabbade djuret, dvs om
det orsakar sjukdom eller inte. Det kan dock tänkas att immunförsvaret nedsätts och djuret därför blir mer
mottaglig för andra sjukdomar.
Med vänliga hälsningar,
Caroline Bröjer
Bitr. statsveterinär, viltpatolog
Anaplasma phagocytophilum
VLT 3018/13 Mjälte Anaplasma phagocytophilum,
nukleinsyra
PÅVISAD
Realtids-PCR
Salmonellaundersökning (MSRV)
VLT

3 kommentarer:

 1. Intressant! Alltid kul o veta.
  Som den där kalven vi hittade ...
  Bra att du lade ut svaret.
  Majsan//

  SvaraRadera
 2. Tack Majsan. Skrämmande när man pratar med viltspårarna.....sjukt mycket älgar som dött i höst/vinter ändå har vi mera älg i skogen än på LÄNGE..

  SvaraRadera
 3. There's shocking news in the sports betting industry.

  It's been said that every bettor must watch this,

  Watch this now or quit placing bets on sports...

  Sports Cash System - Advanced Sports Betting Software.

  SvaraRadera