fredag 17 april 2015

Ett tips om en riktigt bra grunka

Köpte en ny laddare på flugor.se.  Tar alla batteri som vi använder i skogen och till eftersöken.  Från dom stora i pann och eftetsöks lampor ner till aaa.  Intelligent som laddar varje batteri för sig med laddindilator för varje batteri.  Kasta alla andra och använd bara denna. Bara ett litet tips o all välmening 😄

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar